mm
керівник відділу реклами та маркетингу ІА ''Дивись.інфо''

Реклама та її вплив на підсвідомість споживачів

10558

Термін  “реклама” з  латинської перекладається як поновлювати крик, кричати, кликати, голосно заперечувати. Тобто будь-яким способом привернути увагу покупців для того, щоб продати товар чи послугу та отримати прибуток.

Тут все законно і немає підстав засуджувати такі дії. Проте реклама не буде ефективною, якщо вона не звернеться до психології людини. Адже головне завдання рекламіста – зробити так, щоби споживач сприймав рекламну інформацію як своє особисте бачення. А маніпуляція – це вид психологічного впливу, який веде до прихованого порушення в людини намірів, що не збігаються з його існуючими бажаннями.

Сьогодні динамічно розвиваються усі процеси, пов’язані з людською діяльністю, а отже постійно з’являються нові методи впливу на комунікацію зі споживачами. Пряма реклама стає все менш ефективною, тому рекламісти та маркетологи, шукаючи інноваційні методи просування товарів чи послуг, все більше приділяють увагу непрямим, або ж прихованим засобам впливу. Такі засоби, як правило, вирізняються позитивними результатами, бо як зазначать психологи – 3% діяльності людини контролює свідомість, а 97% – підсвідомість.

Питання про вплив засобів масової інформації на аудиторію було і є актуальним та завжди активно обговорювалося. Дослідження маніпуляцій у рекламі свідчать про неоднозначність і різноманітності впливу каналів комунікації на споживачів. В залежності від цілей комунікатора і умов діяльності ЗМІ можуть виступати як позитивним фактором в розвитку рекламних технологій, так і бути використані для впровадження певних моделей поведінки та можуть викривлювати сприйняття тої чи іншої інформації споживачами.

Рекламне навіювання буває умисним і неумисним, прямим і опосередкованим. Зміст опосередкованого навіювання наявний в інформаційному потоці в замаскованому вигляді. Саме таким навіюванням є прихована реклама, що подається в загальному інформаційному потоці, начебто не виділяючись.

Прибічники гуманістичної психології вважають маніпулювання порушенням прав людини на вільне самовираження й волевиявлення. Деякі з науковців відстоюють помірковану позицію й маніпулятивні технології визнають як необхідні з метою підвищення ефективності впливу рекламних повідомлень на підсвідомість та поведінку споживачів.

Якщо звернутися до закордонного досвіду та законодавчо визначених правил в рекламуванні, можна визначити основні моменти, які потрібно запровадити і в Україні.

Законодавство США суворо припиняє рекламу, якщо вона становить небезпеку для потенційних споживачів унаслідок використання маніпулятивних технологій. Запроваджені постійно діючі адміністративні та судові органи, які наділені повноваженнями самостійно визначати приховану дію реклами та приймати відповідні санкції.

У Китаї жорстко вимагається ідентифікація реклами в ЗМІ. Закони Японії, що стосуються рекламної діяльності, не допускають явища прихованої реклами. Японія – один із лідерів використання Рroduct Placement на різних медіаносіях, але це законодавчо обумовлено. Суворі обмеження спаму в інтернет-мережах Японії, що належать до компетенції державних міністерств, визначені Кодексом законів про торгівлю. Спам у Японії з 2005 р. віднесений законодавством до злочинів.

Система регулювання та законодавство Німеччини і Франції до маніпулятивної реклами налаштовані категорично та безкомпромісно. Для всіх країн ЄС керівними щодо прихованої реклами є положення Директиви ЕЄС 89/552/ЕЕС “Про телебачення без кордонів” та Європейської конвенції “Про транскордонне телебачення”, де критерієм є платність: якщо трансляція здійснювалася на безоплатній основі, її не можна ідентифікувати як рекламну інформацію.

Якщо ж говорити про українське законодавство, то воно має безліч прогалин та невідповідностей сучасним методам комунікацій зі споживачами. А падіння ефективності дії прямої реклами та пошук інших способів привернення уваги призводять до застосування на медіа ринку України альтернативних технологій у вигляді – замовного редакційного матеріалу, позитивного чи негативного сюжету, “корисних” коментарів від експертів чи цільової аудиторії, спонсоринг та Product Placement.

Все ж велику частку в будь-якій прогресивній компанії займає реклама та інноваційні способи промоції. І звинувачувати у всьому рекламістів, маркетологів та відсутність чітко визначеного законодавства напевне не варто.  Так, однозначно фахівці мають відповідати за свої дії. Проте й перед нами, як звичайними споживачами, стоїть нелегке завдання – навчитися бодай трохи відрізняти корисну та ідейну інформацію від маніпулятивних способів впливу.

Починати потрібно із взаємної відповідальності, в першу чергу запитуючи себе:

А чи дійсно мета виправдовує засоби?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Коментарі

Хочеш повідомити новину? Дій!
ПОДІЛИТИСЬ